Điều khoản – Phương thức thanh toán

Sau khi đạt được thỏa thuận đặt dịch vụ, khách hàng sẽ nhận được xác nhận của Hưng Việt Travel thông qua các hình thức sau: Qua địa chỉ email: info/tours/trans/services@hungvietravel.com; Quan Zalo/skype/face..: +84 918805368 hoặc 931358488. Qua số fax công ty: +84 2323 818 989; Hoặc qua thư tín hoặc ký kết trực tiếp. Lưu […]

Điều khoản – Phương thức thanh toán Read More »